Tôm thẻ hấp bia/nước dừa

350.000 

  • Tôm thẻ loại 25 con/1kg
  • Một đĩa 20 con
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại