Súp gà hạt sen

250.000 

Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại