MENU VIP 2

2.900.000 

  1. Súp càng ghẹ nấm 
  2. Chả giò sữa hải sản 
  3. Cá hồi sốt cam 
  4. Hào đút lò phô mai 
  5. Đuôi bò tiềm thuốc bắc, rau, mì vắt 
  6. Tráng miệng nho mỹ 
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại