MENU 33

2.000.000 

  1. Súp cua ngọc bích
  2. Sườn nướng + bánh hỏi
  3. Bò né thiên lý
  4. Cá chẽm hấp HONGKONG
  5. Vịt xiêm nấu chao, rau bún
  6. Tráng miệng rau câu 
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại