MENU 19

1.800.000 

  1. Súp cua ngọc bích
  2. Gà bó xôi
  3. Cá chẽm chiên sốt chua ngọt
  4. Mực ống xào sa tế
  5. Lẩu thập cẩm, rau, bún 
  6. Trái cây theo mùa
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại