MENU 16

1.700.000 

  1. Chả cá chiên cốm
  2. Cá chẽm chiên sốt me
  3. Hào né thiên lý 
  4. Bê hấp tại bàn 
  5. Lẩu hải sản thái + rau, bún 
  6. Tráng miệng rau câu 
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại