Hải sản hấp mâm

2.850.000 

  • Mâm hải sản gồm có 6 loại hải sản:
  • Tôm mũ ni, tôm tích, ốc hương cồ, nghêu 2 cồi, ghẹ, móng tay)
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại