Gà ta hấp sốt HongKong + Xôi

400.000 

  • Gà ta từ 1,8 – 2kg/1 con
  • Ăn kèm với xôi tùy chọn
Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại