Cá chẽm chiên sốt Thái

450.000 

Đặt món ngay Nhân viên sẽ điện thoại xác nhận lại