Tag Archives: tiệc kỷ niệm công ty

Tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Đất Sắt

Lễ kỷ niệm ngày thành lập công ty có lẽ là một trong những buổi...