Lưu ý: Quý khách có thể tự chọn các món rồi ghép lại thành một MENU tiệc, các món ăn đều được để giá công khai, và giá trên là giá đĩa lớn (Đĩa dành cho bàn 10 Người)  Xem hướng dẫn đặt tiệc