CHỌN THỰC ĐƠN CẦN ĐẶT

THỰC ĐƠN ĐƯỢC ĐẶT NHIỀU NHẤT

Hiển thị 1–40 của 434 kết quả

Menu tiệc bàn

MENU 10

1.600.000 

Menu tiệc bàn

MENU 33

2.000.000 

Menu tiệc bàn

MENU 20

1.800.000 

Menu tiệc bàn

MENU 12

1.700.000 

Menu tiệc bàn

MENU 17

1.700.000 

Menu tiệc bàn

MENU 25

1.800.000 

Menu tiệc bàn

MENU 30

1.900.000 

Menu tiệc bàn

MENU 24

1.800.000 

Menu tiệc buffet

MENU BUFFET 10

650.000 

Menu tiệc cưới

MENU TIỆC CƯỚI 3

2.200.000 

Menu tiệc buffet

MENU BUFFET 9

550.000 

Menu tiệc bàn

MENU 32

1.900.000 

Menu tiệc bàn

MENU 11

1.700.000 

Menu tiệc bàn

MENU 22

1.800.000 

Menu tiệc bàn

MENU 9

1.600.000 

Menu tiệc bàn

MENU 26

1.800.000 

Menu tiệc bàn

MENU 8

1.600.000 

Menu tiệc cưới

MENU TIỆC CƯỚI 2

2.000.000 

Menu tiệc bàn

MENU 29

1.900.000 

Menu tiệc bàn

MENU 16

1.700.000 

Menu tiệc cưới

MENU TIỆC CƯỚI 9

2.600.000 

Menu tiệc bàn

MENU 34

2.000.000 

Menu tiệc bàn

MENU 15

1.700.000 

Menu tiệc bàn

MENU 14

1.700.000