Hiển thị tất cả 6 kết quả

Tôm kẹt - tôm mủ ni

Tôm mũ ni hấp hongkong

1.850.000 

Tôm kẹt - tôm mủ ni

Tôm mũ ni cháy bơ tỏi

1.850.000 

Tôm kẹt - tôm mủ ni

Tôm hùm baby hấp

1.950.000 

Tôm kẹt - tôm mủ ni

Tôm hùm baby cháy bơ tỏi

1.950.000 

Tôm kẹt - tôm mủ ni

Tôm hùm baby rang muối

1.950.000 

Tôm kẹt - tôm mủ ni

Tôm hùm baby đút lò

2.050.000