Hiển thị tất cả 19 kết quả

Menu ăn sáng

BÁNH MÌ ỐP LA

45.000 

Menu ăn sáng

BÚN RIÊU CUA

55.000 

Menu ăn sáng

PHỞ BÒ

65.000 

Menu ăn sáng

PHỞ GÀ

65.000 

Menu ăn sáng

BÚN BÒ HUẾ

65.000 

Menu ăn sáng

BÚN MĂNG GÀ

65.000 

Menu ăn sáng

BÚN MĂNG VỊT

65.000 

Menu ăn sáng

BÚN ỐC

65.000 

Menu ăn sáng

BÚN MỘC SƯỜN NON

65.000 

Menu ăn sáng

BÒ LAGU

65.000 

Menu ăn sáng

CHÁO HÀO

65.000 

Menu ăn sáng

BÁNH CANH CÁ LÓC

65.000 

Menu ăn sáng

HỦ TÍU SƯỜN NON

65.000 

Menu ăn sáng

MÌ XÀO BÒ

75.000 

Menu ăn sáng

MÌ XÀO HẢI SẢN

75.000 

Menu ăn sáng

BÚN MẮM

75.000 

Menu ăn sáng

MÌ XÀO THẬP CẨM

95.000 

Menu ăn sáng

BÒ BÍT TẾT

105.000 

Menu ăn sáng

BÒ NÉ

105.000