Hiển thị tất cả 16 kết quả

Các món nghêu sò

Nghêu hấp xả

200.000 

Các món nghêu sò

Nghêu hấp thái

200.000 

Các món nghêu sò

Nghêu xào mỡ hành

200.000 

Các món nghêu sò

Nghêu xào cay

200.000 

Các món nghêu sò

Móng tay xào mỡ hành

250.000 

Các món nghêu sò

Móng tay xào rau muống

250.000 

Các món nghêu sò

Móng tay xào cay

250.000 

Các món nghêu sò

Sò huyết nướng

300.000 

Các món nghêu sò

Sò huyết cháy tỏi

300.000 

Các món nghêu sò

Nghêu 2 cồi hấp xả

350.000 

Các món nghêu sò

Nghêu 2 cồi hấp thái

350.000 

Các món nghêu sò

Nghêu 2 cồi xào mỡ hành

350.000 

Các món nghêu sò

Sò huyết rang me

350.000 

Các món nghêu sò

Sò điệp nướng mỡ hành

350.000 

Các món nghêu sò

Tu hài nướng mỡ hành

950.000 

Các món nghêu sò

Hải sản hấp mâm

2.850.000