Hiển thị tất cả 5 kết quả

Cá chim biển-cá cam

Cá cam nướng mỡ hành

350.000 

Cá chim biển-cá cam

Cá cam nướng muối ớt

350.000 

Cá chim biển-cá cam

Cá chim biển nướng muối ớt

550.000 

Cá chim biển-cá cam

Cá chim biển nướng mỡ hành

550.000 

Cá chim biển-cá cam

Cá chim biển hấp xì dầu

550.000