Chuyên mục: CHÍNH SÁCH

Hủy tiệc và hoàn trả tiền cọc

Trong trường hợp không muốn đặt nữa hoặc đã đặt tiệc một bên khác Trong...

Điều khoản và thanh toán

Dưới đây là hướng dẫn và quy định, điều khoản thanh toán giao dịch tại...

Hưỡng dẫn đặt tiệc

Hướng dẫn cách thức đặt tiệc tại website thinhphatsfood.vn